Ciao:))))
 
Jsem přesvědčena, že pokud by naše vzájemná spolupráce s Gabrielou nestála na pevných základech skutečného přátelství, nefungovala by bez pochybností. Je to tak!!! Málokterá žena, sáhněme si ženy do svědomí, dokáže být v názoru na šarm, krásu, styl své kamarádky úplně pravdivá, jelikož je sama tou ženou, která půjde s těmito atributy na trh a zcela otevřeně by ráda byla tou více obdivovanou či obletovanou!!!???
Já mohu jistojistě prohlásit, že moje deviza přítelkyně tkví v upřímnosti a pravdě, nikdy mne ani trošku nenapadlo Gabriele pochlebovat, ačkoli bych si byla vnitřně jistá, že celkový výsledek není úplně podle mých představ. Skutečně mě vnitřně dere, když je naopak kýmkoli nesmyslně tlačena do stylu, který z ní činí jinou osobu, tak to mám s kteroukoli i z mých klientek, jelikož si stojím za tím, že oblékám ze srdce a snažím se klienty vnímat:)))
 
Tento hluboký úvod nás měl dnes vnést do téma přátelství:))))
 
 
Víte a uvědomujete si sami na sobě, zda-li jste či umíte být přítelem??? Pro mne je přítel ten, kdo má srdce otevřené v radosti i smutku, stojí mi v zádech, když se potřebuji opřít, rozesměje moji tvář, má značnou inteligenci vcítit se a nepochybovat o mých slovech, neprozradí mé nejniternější pocity, nezneužije slabosti, nepodvádí mě za mými zády a je schopen říci mi do očí každičkou byť nepříjemnou pravdu!!!! Jsem velice náročná sama k sobě a tímto snad i ke svému okolí a svým přátelům, ale časem a zkušenostmi jsem dospěla k názoru, že pokud je takovýto člověk v mém okolí, jsem v bezpečí, mám skutečnou hodnotu-mám rodinu, mám vás všechny, které nelze jmenovitě vyjmenovat.....!
Přítelem jste každý, kdo jste po těchto slovech zapřemýšlel, vzpomněl na někoho blízkého nebo alespoň vyloudil úsměvný rohlík na rtu při myšlence na toho svého opravdového přítele.
 
Vaše Lenka....